Direct naar:

down


Natuur & Milieu en de Nationale Postcode Loterij CBF voor Goede Doelen

Projecten 

Zeekracht 

 

 

 
 

Stroom van de Noordzee voor alle Nederlandse huishoudens. Zeekracht, opgericht door Natuur & Milieu, is ervan overtuigd dat het kan.

Schone stroom van de zee is goed voor het klimaat , de economie én maakt Nederland minder afhankelijk van de energie van andere landen. Zeekracht zet zich dan ook in om van Nederland koploper te maken als het gaat om duurzame energie van zee.

Om een doorbraak te realiseren voor duurzame energie van de Noordzee gaan wij:

 • Het draagvlak voor wind op zee vergroten
 • Politieke steun verwerven met (media)acties en lobby
 • Samenwerken met bedrijven uit de offshore windbranche
 • Samen met andere groene organisaties kijken naar windparken die ook goed zijn voor flora en fauna
 • Aantrekkelijke participatiemogelijkheden aanbieden in windparken.

  Geschiedenis van Zeekracht
  Zeekracht is opgericht door Natuur & Milieu in 2009 met als partners  Eneco Stichting Doen en  Meewind. Extra elan heeft Zeekracht gekregen dankzij het door  O.M.A, het architectenbureau van Rem Koolhaas, ontwikkelde Masterplan. In dit Masterplan wordt de Noordzee omgetoverd tot een 'duurzame accu voor Europa', met een sleutelrol voor Nederland. Volgens dit Masterplan kan de Noordzee net zoveel duurzame energie leveren als de landen rond de Perzische Golf nu aan olie produceren (13.400 TWh).

  Zeekracht heeft vanuit Natuur & Milieu hard gewerkt aan het  SER Energieakkoord. In dit akkoord zijn dan ook belangrijke afspraken opgenomen over windenergie op zee. Het grootste winstpunt is de concrete en harde afspraak om 4.500 megawatt windenergie op zee te realiseren voor 2023, en de eerder afgesproken opgave van 6000 megawatt windenergie op land in 2020 daadwerkelijk af te ronden. Hiermee zullen alle huishoudens draaien op duurzame energie. Naast windmolens op zee zijn er belangrijke afspraken gemaakt over energiebesparing en andere vormen van duurzame energie.

  Zeekracht komt nu weer tot leven! Ditmaal als project van Natuur & Milieu. Wij gaan met Zeekracht laten zien hoe belangrijk windmolens in zee zijn voor Nederland: Hollands Glorie.